origami

Origami, Japonca “ori” (katlamak) ve “kami” (kağıt) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelen kağıt katlama sanatıdır ve ilk olarak M.Ö.250’de kağıdı icat eden Çinli’ler tarafından icra edilmiştir.Daha sonra budist rahipler tarafından Japonya’ya taşınmış ve asıl gelişimini burada sürdürmüş.O dönemde kağıt az bulunan ve oldukça pahalı bir materyaldi bu nedenle çoğunlukla zenginler tarafından, dini törenlerde gizli ve kutsal…