Gündem

Bir seçim daha geride kaldı ve Aziz Nesin’leri, Nietzsche’leri birer günlüğüne indirdiğimiz raflara geri kaldırdık. Bu süreçte akılda kalan olaylardan biri de The Economist’in AKP yorumuydu. Muhalefetin güçlenmesine destek verin temalı yazısı, iç içlerine müdahale olarak algılandı ve büyük bir tartışma koptu. Ama biz The Economist’in gerçek yüzünü göstermekte kararlıyız ve açıklıyoruz: Uyan Türkiye!

 Abbott Mead Vickers BBDO, UK


Edit: İroniden anlamayan nesle aşina değiliz.